Pastori

SÂNMĂRTINU DE CÂMPIE

Adresa: Sânmărtinu de Câmpie, str. 1 Mai nr. 20, MS 547497

Biserici

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.