Pastori

SÂNGEORGIU DE MUREȘ

Adresa: Sângeorgiu de Mureș, str. Tofalău nr. 539, MS, 547530

Biserici

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.