Pastori

MIERCUREA NIRAJULUI

Adresa: Miercurea Nirajului, str. Petőfi Sándor, nr. 20, 547410

Biserici

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.