Pastori

LUDUȘ “EMANUEL”

Adresa: Luduș, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 11, MS, 545200

Biserici

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.