Proiecte pe timp de izolare

Chiar dacă a fost nevoie de izolare și distanțare socială (și mai este încă), distanțarea față de necazurile, nevoile și suferințele omului de lângă noi, nu ar trebui să se manifeste. În perioada de zilare și distanțare, numeroase biserici și persoane au fost implicate în diverse proiecte sociale. Vă prezentăm o mica parte din ele de pe teritoriul Conferinței Transilvania Sud…

Vizitați-ne și pe facebook https://bit.ly/3bbkVcE

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.