Noul Comitet al Uniunii Române

Comitetul Local al Uniunii de Conferințe este format din: Neațu Aurel, Pîrlitu Georgel, Jigău Emil, Andrei Marius, Poenariu Ioan-Gelu, Ristea Florian, Mușat Dragoș, Balla Lorand, Sîrbu Romică.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.