MAI APROAPE DE OAMENI

CONFERINȚA TRANSILVANIA DE SUD 2017-2021
MAI APROAPE DE OAMENI
Asemenea Lui

După căderea primilor noștri părinți, Dumnezeu a demarat imediat un plan de recuperare a omului. De aceea Isus Hristos Și-a asumat natura umană: să fie cât mai aproape de oameni, să le cunoască nevoile, lupta și să-i poată salva. ”Căci Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut.” (Matei 18:11)

Această misiune a fost încredințată bisericii Sale de pe pământ. Aceasta este singura rațiune de a fi a bisericii și datoria oricărui credincios. ”Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” (Matei 28:19)

Pentru a ne îndeplini această misiune, avem nevoie URGENTĂ 1. să devenim asemenea Lui și 2. să ajungem cât mai aproape de oameni și nevoile lor. Aceasta este mult așteptata lucrarea de redeșteptare și reformă, care este de dorit să înceapă cu pastorii și liderii bisericii și să continue cu fiecare credincios.

”Am fost foarte mult mișcată de scenele care mi-au trecut prin fața ochilor în timpul veghilor de noapte. Părea că o mare lucrare – o lucrare de redeșteptare – se făcea în multe locuri. Poporul nostru înainta ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Frații mei, Domnul ne vorbește. Vom asculta noi glasul Său? Ne vom pregăti noi oare candelele și ne vom purta ca niște oameni care așteaptă pe Domnul lor să vină? A venit timpul când să ducem lumina și să lucrăm.” (Mărturii pentru predicatori, pag. 514-515)

Știind că în curând, foarte curând, Îl vom vedea pe Prințul universului, haideți să ne dăm mâna ca, în unitate și dragoste creștină, să slujim celor care au nevoie de speranță și încurajare!

Ban Gabriel,
președintele Conferinței Transilvania de Sud

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.