Întâlnirea Slujbașilor

Pe 28 septembrie a.c., liderii bisericilor Adventiste din zona Mureș s-au întâlnit la Biserica Adventistă Nazna, în vederea pregătirii pentru noul An Misionar 2019 – 2020.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.