Informare Comitet Executiv

Vă anunțăm cu bucurie pașii realizați în cadrul ultimelor două ședințe ale Comitetului Executiv. Discuțiile au fost plăcute, energice, cu puncte de vedere diferite, dar și cu dorința de a lua cele mai bune decizii.

Au fost create două noi instrumente de lucru:

•    sesizare.transilvaniasud@adventist.ro – pentru gestionarea unitară a sesizărilor referitoare la aspecte grave, legate de comportamentul pastorilor, angajaților, instituțiilor coordonate și al credincioșilor săi

•    propuneri.transilvaniasud@adventist.ro pentru atragerea de idei de îmbunătățire a activității administrative, pastorale și misionare din partea pastorilor și credincioșilor adventiști

Au fost desemnați directorii și asistenții în cadrul departamentelor:

•    Sănătate:
–    Director: Daniel Seniuc
–    Asistenți director: Szallós-Farkas Konrád și Iulia Pușcașu

•    Tineret
–     Asistent director (limba maghiară): Lucaciu Edmond
–    Asistent director Companioni (limba maghiară) – Amota Lóránt

•    Misiunea Femeii: Anna Nădășan

•    Muzică: Gabriel Dumitrescu

•    Grupuri Etnice: Szabó László Csaba

•    Spiritul Profetic: Cojocaru Marius

•    ADRA / Administrare Creștină a vieții (Isprăvnicie): Nădășan Elisei Iacob

•    Coordonatoarea Asociației Soțiilor de Pastori: Tamási Angela Katalin

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.