Hirotonire pastor – Borz Vasile Emil

În data de 25 iulie 2020 în Biserica Adventistă Luduș Bethel, a avut loc hirotonirea pastorului Borz Vasile Emil. Uniunea Română a fost reprezentată de pastorii Neațu Aurel – președinte și Marius Andrei – secretar Asociația pastorală.

Conferința Transilvania de Sud a fost reprezentată de tot comitetul actual. Dumnezeu să-l întărească și să-l binecuvânteze pe pastorul Borz Vasile!

Articol: Tamási Károly

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.