Gânduri pentru 2019

Mesaj adresat de către administratorii Conferinței Transilvania Sud, bisericilor Adventiste de Ziua a Șaptea, pentru 2019.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.