Foto – Școala Prezbiterilor

Fotografii de la Școala Prezbiterilor, desfășurată la Stupini în perioada 22 – 23 martie.

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.