Dedicare / Sărbătoarea Recoltei – Toaca

Data de 12 octombrie 2019, va ramane o zi de reper și bucurie pentru Biserica Adventistă din Toaca. Dată la care, clădirea anexă – Centrul de Educație a fost dedicat / inaugurat pentru activități de dezvoltare personală, culturală, sănătate, întâlniri ale tinerilor, cât și mese de socializare.

La eveniment au fost prezenți un reprezentant al Uniunii, pastorul Romică Sîrbu, responsabil al Departamentului de Educație, secretarul Conferinței Transilvania de Sud, pastorul Tamási Károly, grupul muzical Christall Sound, solista Sorana Capră, și diverse persoane care au contribuit la ridicarea acestei clădiri. Sarbătoarea nu s-a încheiat fără o masă îmbelșugată pentru toți ce prezenți.

Iar ca sărbătoarea să fie deplină, tot în după masa zilei de 12 octombrie a.c., s-a planificat și Sărbătoarea Recoltei, la care toți cei doritori, au adus ce le-a oferit Dumnezeu ca binecuvântare, mai bun și frumos în recoltă și gospodărie, expuse în fața bisericii, apoi după încheierea programului trimise către cei aflați în nevoi! În cadrul acestui program grupul muzical Christall Sound alături de ei și corul bisericii dar și fanfara, au susținut un concert pentru cei prezenți.

Sabatul s-a încheiat tot cu o masă de părtășie. Recunoștință Domnului, pentru tot ce s-a realizat, și mulțumiri tuturor celor care s-au implicat, dar și celor prezenți la bucuria noastră!

Foto © Roșca Paul

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.