Cu o inimă umilă…

„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. (Ioan 17:21)

 

Ellen White ne îndeamnă: „Stați înaintea Lui cu inimi umilite. Rugați-vă cu seriozitate pentru înțelegerea timpurilor în care trăim, pentru o deplină înțelegere a planului Său și pentru un succes sporit în salvarea sufletelor.” (Biserica rămășiței și viitorul bisericii advente, p.56).

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.