Convenția Liderilor 2019

În perioada 24-25 septembrie 2019, Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, a organizat la Universitatea Adventus din Cernica, Convenția Liderilor. Avându-l ca invitat special pe pastorul Barna Magyarosi, secretarul Diviziunii Adventiste Inter-Europa, liderii și pastorii sosiți din toată țara, au avut parte de seminare din domeniul leadershipului, ce este și ce nu este un lider.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.