Comunicat Uniunea Română

Comunicat Comitetul Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România

Comitetul Executiv al Uniunii de Conferințe întrunit în ședință de lucru a analizat situația în care se află Conferința Transilvania de Sud și pastorul Iacob Coman. Reprezentanții Uniunii de Conferințe și delegații unităților administrativ-teritoriale au ascultat părțile implicate, au evaluat demersul făcut și au constatat un viciu procedural, neintenționat, în procesul de cercetare disciplinară a pastorului Iacob Coman.

În consecință, Comitetul Executiv a votat anularea deciziei luate față de pastorul Iacob Coman, angajatul Conferinței Transilvania de Sud, exclusiv din motive procedurale, și a recomandat reluarea cercetării disciplinare, cu respectarea tuturor normelor în vigoare. De asemenea, Comisia de Disciplină și Comitetul Executiv al Conferinței Transilvania de Sud vor analiza elementele apărute între timp.

Comitetul Executiv al Uniunii de Conferințe dezaprobă ferm și unanim maniera în care pastorul Iacob Coman a ales să se raporteze la o decizie emisă de Conferința Transilvania de Sud, prin dezbaterea acesteia în spațiul public, fără să se adreseze forurilor superioare, respectiv Uniunii de Conferințe. Dezaprobăm cererea de demitere a conducerii Conferinței Transilvania de Sud și a unui coleg pastor ca fiind lipsită de autoritate și temei. De asemenea, recomandăm îndreptarea răului care s-a produs prin expunerea Bisericii în mediul on-line.

În același timp, promovăm ca valori onoarea și adevărul, ne exprimăm susținerea puternică față de corpul pastoral blamat pe nedrept în acest context și susținem orice demers de administrare a disciplinei bisericești, în concordanță cu spiritul și litera legilor, care este menit să aplice standardele și învățătura Sfintei Scripturi.
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea regretă că utilizatori din mediul on-line au asistat, în mod voluntar sau involuntar, la desfășurarea conflictului.

În acest context, îndemnăm toți credincioșii prin cuvintele apostolului Pavel: „Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor” (Romani 12:17) și „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine” (Romani 12:21).

Comitetul Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România
București, 08 iulie 2020

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.