Comunicat COVID-19

Gabriel Ban
Președinte, Conferința Transilvania Sud

#adventistsud #bisericaadventista #conferintatransilvaniasud #covid19 #covid-19 #comunicare

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.