Comunicat 9 septembrie

APEL LA RUGĂCIUNE ÎN VEDEREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

 

Dragi frați și surori!

În aceste vremuri tulburi este necesar să ne întoarcem spre Dumnezeu pentru sfat, călăuzire și ajutor. Având în vedere că pe data de 27 septembrie a.c. a fost convocată Sesiunea Generală Extraordinară a Conferinței Transilvania de Sud, comitetul conferinței vă invită să facem din Sabatele din 19 și 26 septembrie zile de post și rugăciune.

 

Vă informăm, pe această cale, că în data de 8 septembrie a.c. Comitetul Executiv al conferinței a luat deja deciziile necesare care ne permit să organizăm alegerile de slujbași în cele mai bune condiții. Tocmai am primit semnale pozitive de la autorități care ne încurajează să credem că evenimentul poate avea loc respectându-se cu strictețe măsurile de protecție impuse de lege.

 

În același timp dorim să reafirmăm decizia Comitetului Executiv al conferinței din 14 iulie 2020 care a apreciat că este de competența Adunării Generale Extraordinare ca, în cadrul prevederilor statutare, să se exprime, de asemenea, și în cazul de disciplină atât de mult mediatizat.

 

Va invităm ca, mai presus de orice, să ne concentrăm atenția și energia pe împlinirea misiunii încredințate de Hristos.

 

Mai ales în zilele acestea avem nevoie să se împlinească făgăduința Scripturii din Isaia 25:8, „Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său…”

 

Comitetul Local al Conferinței Transilvania de Sud
Târgu Mureș,
9 septembrie 2020

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.