Comunicat 20 ocotmbrie

Clarificări cu privire la afirmațiile false făcute de domnul Coman Iacob, legate de apariția unei noi Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea în Târgu Mureș.

În urma mai multor sesizări primite din partea pastorilor și credincioșilor cu privire la afirmațiile domnului Coman Iacob, legate de apariția unei pretinse noi Biserici Adventiste în Târgu Mureș păstorită de acesta și având un alt crez, pentru evitarea oricărei confuzii în rândul credincioșilor adventiști și a publicului larg, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Transilvania de Sud face următoarele precizări:

•    Domnul Coman Iacob nu mai este nici pastor, nici angajat al Conferinței Transilvania de Sud și, în urma solicitării personale, nici membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. În conformitate cu regulamentele bisericii și-a pierdut atât acreditarea cât și hirotonirea pastorală nemaiavând, în ciuda pretențiilor și afirmațiilor publice, nicio legătură cu Biserica Adventistă, alta decât cea imaginară.

•    În mod legal, domnul Coman Iacob nu poate folosi titulatura oficială de pastor adventist și nu poate îndeplini vreun act liturgic legat de această calitate în nici un context, indiferent de afirmațiile sau opiniile personale.

•    Actele liturgice (botez, cununie religioasă, Cina Domnului) organizate de domnul Coman Iacob, nu sunt recunoscute de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, chiar dacă reproduc formele și practicile Bisericii Adventiste, încercându-se astfel o inducere intenționată în eroare a celor mai puțin informați.

•    Activitățile derulate de domnul Coman Iacob nu au nicio legătură cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea nici ca organizație nici ca doctrine, fiind parte a unui proiect independent de tip disident, în conflict evident cu doctrinele și regulamentele Bisericii Adventiste.

•    Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea nu recunoaște acest proiect independent (o biserică proprie) nici “crezul” acestuia, diferit de cele 28 de puncte fundamentale de credință ale Bisericii Adventiste și realizat astfel încât să se potrivească intențiilor și viziunilor personale ale domnului Coman Iacob. Doctrina adventistă este hristocentrică și nu se poate “reformula” pentru a justifica acțiunile cuiva sau pentru a se potrivi diverselor gusturi și opinii.

•    Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Transilvania Sud se delimitează categoric de orice activitate a acestui grup de persoane și speră ca membrii implicați în acest demers să-și reconsidere poziția.

De asemenea, având în vedere necesitatea protejării împotriva folosirii abuzive, ilegale și neautorizate, cu dorința evidentă de a crea confuzie în rândul credincioșilor și a publicului larg, a numelui Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Conferința Transilvania Sud precizează:

•    Numele și simbolurile aparținând Bisericii Adventiste nu pot fi folosite fără autorizare. Reamintim faptul că numele Bisericii Adventistă de Ziua a Șaptea (integral sau parțial) poate fi utilizat doar de entități ale acesteia și nu poate fi asociat cu activități sau persoane fără legătură cu Biserica Adventistă.

Dincolo de aceste precizări necesare, în conformitate cu exemplul și învățătura Mântuitorului, Biserica Adventistă respectă dreptul oricărei persoane de a se informa din orice fel de surse cu privire la chestiunile spirituale precum și dreptul de a-și alege sau schimba, în mod liber, confesiunea sau religia din care dorește să facă parte, potrivit cu propria înțelegere și dorință.

Fiecare persoană este invitată să aleagă o anumită direcție sau convingere religioasă, neexistând nicio obligație de păstrare a unei alegeri confesionale fără legătură cu propria sa decizie sau convingere. Orice persoană care se simte inconfortabil cu alegerile făcute, poate alege altceva în conformitate cu propria-i conștiință și înțelegere spirituală.

În același timp, în conformitate cu Manualul Bisericii, aderarea sau participarea unui credincios adventist la o mișcare sau organizație care produce divizare și disidență, prin susținerea unor demersuri care subminează autoritatea și misiunea Bisericii este considerată incompatibilă cu calitatea de membru al bisericii, deoarece conduce la dezbinare, confuzie și neînțelegeri.

Respectând aceste alegeri personale, cu tristețea plecării din familia bisericii a unui membru și coleg pastor, amintim tuturor credincioșilor că Biserica Adventistă are o misiune evanghelică, ce urmărește recuperarea pentru Dumnezeu a oamenilor și că suntem chemați să îi sprijinim pe cei căzuți, să ne rugăm pentru ei și familiile lor, să manifestăm dragoste față de ei, să-i ajutăm să-și recapete echilibrul și să regăsească drumul înapoi spre Dumnezeu.

Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune și dragoste!

Clarificări suplimentare

În ciuda afirmațiilor publice, realitatea este că, în mod personal, la data de 27 septembrie 2020, domnul Coman Iacob a transmis Bisericii Adventiste din Reghin, unde acesta era membru, o cerere olografă (scrisă de mână) prin care aducea la cunoștința bisericii dorința expresă de retragere a calității de membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, cu aceeași dată, biserica neavând posibilitatea decât să constate acest lucru.

Această scrisoare nu i-a fost solicitată de niciun delegat al Adunării Generale Extraordinare, de niciun administrator al Bisericii Adventiste și nici de pastorul sau comitetul bisericii din care făcea parte. Nu a existat niciun demers de analizare a calității de membru în această perioadă, comitetul bisericii neînregistrând nicio intenție în această direcție. A fost o decizie absolut personală, surprinzătoare și, deși i s-a sugerat (a se citi “insistat”) o reconsiderare a acestui pas, decizia a fost menținută în mod hotărât și constant.

Având în vedere valoarea juridică unilaterală a acestei retrageri (echivalentul unei demisii), comitetul local a luat act de această decizie iar adunarea administrativă a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Reghin a fost informată în mod oficial și conform procedurilor de acest fapt, constatându-se pierderea calității de membru, prin retragere, a domnului Coman Iacob, începând cu data de 27 septembrie 2020.

Având în vedere atât neprelungirea acreditării pastorale în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Conferinței Transilvania de Sud cât și pierderea calității de membru, domnul Coman Iacob și-a pierdut calitatea de pastor dar și de angajat al Conferinței.

La data de 28 septembrie 2020, domnul Coman Iacob a solicitat acordarea concediului de odihnă, solicitare aprobată de angajator, încetarea de drept a contractului individual de muncă având loc la data de 15 octombrie.

Cu speranța revenirii asupra deciziilor luate de acesta, în ciuda insistențelor unei mari părți a pastorilor și credincioșilor, Conferința Transilvania de Sud a ales discreția în cazul evoluției acestui caz. Cu toate acestea, din nefericire, domnul Coman Iacob și-a menținut atitudinea și comportamentul conflictual, alegând să acționeze diferit de așteptările și rugămințile mai multor credincioși și pastori.

În acest context, reamintim un pasaj din Mărturii pentru pastori, pag. 29‑31:

„Dumnezeu conduce un popor afară din lume, pe temelia glorioasă a adevărului veşnic – poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. El îl va disciplina şi îl va pregăti pe poporul Său. Ei nu trebuie să nutrească păreri contradictorii, unul crezând un lucru, iar altul având păreri cu totul opuse, şi fiecare acţionând independent de trup. Ei vor ajunge cu toţii la unitatea credinţei prin diversitatea darurilor şi slujbelor pe care El le‑a dat bisericii. Dacă cineva nutreşte păreri proprii despre adevărul biblic, fără să ţină seama de opiniile fraţilor săi şi îşi justifică acţiunea, pretinzând că are dreptul să aibă propriile păreri, iar apoi le impune altora, cum poate el să împlinească astfel rugăciunea lui Hristos? Şi dacă se mai ridică unul, şi încă unul, fiecare afirmându‑şi dreptul de a crede şi de a vorbi ce‑i place, fără nicio legătură cu credinţa întregului corp, unde va fi armonia care a existat între Hristos şi Tatăl Său, armonie pentru care Hristos S‑a rugat să existe între fraţii Lui?

Deşi noi avem o lucrare şi o responsabilitate individuală în faţa lui Dumnezeu, nu trebuie să ne urmăm propria judecată independentă, indiferent de părerile şi sentimentele fraţilor noştri. O astfel de procedură ar duce la dezordine în biserică. Pastorii au datoria să respecte judecata fraţilor lor, dar relaţiile lor unul cu altul, ca şi doctrinele pe care le învaţă trebuie să fie probate prin lege şi mărturie. Dacă inimile sunt gata să asculte, nu va exista dezbinare între noi. Unii sunt înclinaţi spre dezordine, îndepărtându‑se de marile semne de hotar ale credinţei. Dar Dumnezeu îi îndeamnă pe slujitorii Lui să fie una în doctrină şi spirit…

Trecând în revistă istoria noastră trecută, fiecare pas de înaintare până la poziţia noastră prezentă, pot să spun: Lăudat să fie Dumnezeu! Când văd ce a făcut Dumnezeu, sunt plină de uimire şi încredere în Hristos, Conducătorul nostru. Nu avem de ce să ne temem pentru viitor, decât dacă vom uita drumul pe care ne‑a condus Domnul.”

 

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.