100 ZILE DE RUGĂCIUNE

Uniți-vă cu noi în rugăciune, în fiecare seară, în intervalul orar 20:00 – 21:00!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.