Tragedia veacurilor capitolul 9: Reformatorul elvețian 

În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să vorbească despre capitolul nouă al cărții Tragedia veacurilor, „Reformatorul elvețian”, care vorbește despre faptul că Ulrich Zwingli se confrunta cu o dilemă cu care mulți se confruntă și astăzi, și anume, să creadă în sofismele oferite de lume sau să se bazeze numai pe Cuvântul lui Dumnezeu. 

Adventiștii de ziua a șaptea, alături de mulți mari reformatori, precum Martin Luther, Urlich Zwingli și alții, acceptă Biblia așa cum este, cerând călăuzirea Duhului Sfânt, comparând verset cu verset și permițându-i să se interpreteze singură. Noi o vedem ca pe o lumină care strălucește în întuneric. 

Pentru a afla mai multe despre experiența lui Urlich Zwingli în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu și cum se leagă acest lucru de experiența noastră actuală, citiți Tragedia veacurilor de Ellen White la adresa https://greatcontroversyproject.org/

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.