Tragedia veacurilor capitolul 9 partea 2: Reformatorul elvețian

În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să vorbească despre capitolul nouă din Tragedia veacurilor, intitulat „Reformatorul elvețian”, în care Ulrich Zwingli începe să slujească într-o manieră marcantă la catedrala din Zurich. Acolo a predicat cu zel împotriva vânzării de indulgențe, a învins „moartea neagră” pentru a continua să predice și a continuat să răspândească Evanghelia în Elveția.  

Oecolampadius și Haller au fost aleși să îl reprezinte pe reformator într-o audiență organizată de Biserica Romei în Baden. Timp de 18 zile, reformatorii și-au apărat poziția în fața dr. Eck, care reprezenta Roma, folosind scrisori care îi erau trimise în secret lui Zwingli prin mesageri.  

La scurt timp după această conferință, importante orașele Berna și Basel au declarat că sunt de partea Reformei, o victorie pentru mesajul lui Dumnezeu în Europa. 

Pentru a afla mai multe despre acest moment important din istoria Reformei și despre lui cu experiența noastră actuală, citiți Tragedia veacurilor de Ellen White la https://greatcontroversyproject.org/.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.