Tragedia veacurilor capitolul 8 partea 3: Luther înaintea Dietei 

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson continuă să vorbească despre capitolul opt din Tragedia veacurilor, intitulat „Luther înaintea Dietei”. Când împăratul Carol al V-lea și-a anunțat decizia de a susține Biserica Romano-Catolică, siguranța reformatorului Martin Luther a fost în pericol.  

Salvat de un prieten al Reformei, Luther a fugit la castelul Wartburg, unde a  realizat unele dintre cele mai importante lucrări ale sale.  

În siguranță și în tăcere, Luther și-a continuat lucrarea pentru Domnul, traducând Noul Testament în germană și publicând broșuri în întreaga regiune pentru a promova mesajul lui Dumnezeu.  

Pentru a afla mai multe despre lucrarea lui Luther sub amenințarea persecuției și despre modul în care aceasta se leagă de experiența noastră actuală, citiți Tragedia veacurilor de Ellen White la adresa https://greatcontroversyproject.org/.  

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.