Tragedia veacurilor capitolul 8 partea 2: Luther înaintea Dietei

În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă prezentarea despre capitolul opt din Tragedia veacurilor, intitulat „Luther înaintea dietei”, în care reformatorul Martin Luther se află în fața împăratului pentru a răspunde pentru acțiunile sale. 

Toți au fost impresionați de calmul și stăpânirea de sine pe care le-a avut atunci când a cerut timp înainte de a oferi un răspuns. Când s-a întors în adunare, a vorbit atât în germană, cât și în latină, explicând ce anume trebuia să se întâmple pentru ca el să retracteze. 

Pentru a afla mai multe despre despărțirea lui Luther de Roma și despre cum se leagă aceasta de experiența noastră actuală, citiți Tragedia veacurilor de Ellen White la https://greatcontroversyproject.org/

https://youtu.be/Erxig1v3B_w

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.