Tragedia veacurilor capitolul 8: Luther înaintea Dietei

În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă discuția despre capitolul opt din Tragedia veacurilor, intitulat „Luther înaintea Dietei”, în care Martin Luther se adresează consiliului național, cunoscut sub numele de „Dietă”.  

Puterile de la Roma au depus eforturi mari pentru a-l împiedica pe Luther să se adreseze Dietei, Dumnezeu a învins, iar reformatorul a fost chemat să se prezinte în fața acestei auguste adunări. 

Legatul special al papei a fost lăsat să vorbească primul și a vorbit împotriva lui Luther. Părea că totul era pierdut, dar lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi. Dimpotrivă, totul era pregătit pentru ca Luther să se adreseze adunării. El le-a prezentat adevărul simplu, divin. 

Pentru a afla mai multe despre prezentarea lui Luther din fața Dietei și despre cum se leagă ea de Marea Luptă dintre bine și rău, citiți Tragedia veacurilor de Ellen White la adresa https://greatcontroversyproject.org/.  

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.