Tragedia veacurilor capitolul 7: Separarea lui Luther de Roma 

În această săptămână, pastorul Ted Wilson vorbește despre capitolul șapte din Tragedia veacurilor, intitulat „Separarea lui Luther de Roma”, în care Martin Luther vizitează Roma în momentul în care Biserica le oferea pentru prima dată indulgențe (iertare) celor care plăteau o taxă și urcau Scara Sfântă până sus. În timp ce urca aceste scări, Luther și-a amintit despre adevărul despre mântuirea prin credință din Romani 1:17. Astfel a început călătoria lui Luther, care a dus la cele 95 de teze și la mișcarea care a urmat. 

Încă de prima dată când Martin Luther a ținut în mâinile sale Biblia integrală, în inima lui s-a aprins o dragoste pentru Cuvântul lui Dumnezeu care avea să nu se stingă niciodată. 

Pentru a afla mai multe despre despărțirea lui Luther de Roma, citiți Tragedia veacurilor de Ellen White la https://greatcontroversyproject.org/.  

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.