Tragedia veacurilor Capitolul 12:  Reforma în Franța Partea 3

În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să discute vorbească despre capitolul doisprezece din Tragedia veacurilor, „Reforma în Franța”, prin care Sfintele Scripturi au fost puse în mâinile oamenilor de rând și nobilimii din întreaga Franță datorită traducerii a Noului Testament în limba franceză de către Lefevre în anul 1523.

Un tânăr reformator a fost Jean Calvin, care și-a abandonat planurile de a deveni preot romano-catolic și a ales mai degrabă să împărtășească Evanghelia în toată Franța.

În cele din urmă, autoritățile au aflat despre activitatea lui Calvin și au fost hotărâte să-l martirizeze, dar nu au reușit. În ciuda persecuțiilor severe, Calvin, împreună cu mulți alți reformatori, au fugit în Elveția, la Geneva, pentru a fi în siguranță. Acest oraș a devenit un refugiu pentru reformatorii vânați din toată Europa de Vest, iar de aici au plecat publicații și învățători să răspândească vestea bună.

Pentru a afla mai multe despre Jean Calvin, Reformă și legătura lor cu experiența noastră actuală, citiți Tragedia veacurilor, de Ellen White, la adresa https://greatcontroversyproject.org/.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.