Tragedia veacurilor capitolul 11: Protestul principilor

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson abordează capitolul unsprezece al cărții Tragedia veacurilor, „Protestul principilor”, în care o altă adunare națională, cunoscută sub numele de „Dieta din Speier”, i-a acordat fiecărei persoane libertate în materie de religie în 1526.

Această pace nu a durat însă mult, trei ani mai târziu interzicându-li-se reformatorilor să-și împărtășească opiniile chiar și în propriul cămin. Împăratul german Carol al V-lea a convocat o a doua adunare care s-a întrunit în orașul Speier cu scopul de a elimina definitiv erezia.

S-a făcut un compromis, dar cu ce preț?

Pentru a afla mai multe despre continuarea Reformei în Germania și despre relevanța ei pentru experiența noastră actuală, citiți Tragedia veacurilor, de Ellen White, la adresa https://greatcontroversyproject.org/.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.