Tragedia veacurilor capitolul 10: Progresul Reformei în Germania

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson și soția sa, Nancy, discută capitolul zece din Tragedia veacurilor, „Progresul Reformei în Germania”, în care întreaga Germanie fremăta, mii de oameni întrebându-se ce s-a întâmplat cu Martin Luther.

Când Luther a fost, în cele din urmă, eliberat și a reînceput să vorbească în public, la adunările sale participau numeroși adepți ai Reformei, dar au apărut mulți fanatici. Cu toate acestea, Luther a continuat să promoveze Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și chiar a început să traducă Vechiul Testament și să distribuie fragmente de îndată ce erau disponibile.

Datorită eforturilor continue ale lui Luther, mai mulți oameni s-au convertit și L-au cunoscut pe Mântuitorul lor prin Cuvântul lui Dumnezeu, învățând să prețuiască și să le împărtășească altora adevărul lui Dumnezeu, așa cum fac și astăzi credincioșii.

Pentru a afla mai multe despre continuarea Reformei în Germania și despre relevanța ei în experiența noastră actuală, citiți Tragedia veacurilor, de Ellen White, la adresa https://greatcontroversyproject.org/.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.