Taine din Scripturi – Ediția 99

Au oamenii îngeri păzitori? | E99 – Taine din Scripturi
În acest episod Taine din Scripturi vom înțelege mai bine cine sunt îngerii și care este rolul lor.

  • Sunt îngerii diferențiați sexual?
  • Rugăciunile înălțate îngerilor au fundament Biblic?
  • Avem fiecare dintre noi câte un înger bun și unul rău care ne au în evidență?

-pastorii Eduard Călugăru și Florin Răduț
🎙realizator: Costi Gogoneaţă

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.