Taine din Scripturi – Ediția 91

Taine din Scripturi – Ediția 91

Mai sunt cele zece porunci de actualitate? | E91 – Taine din Scripturi

În acest episod Taine din Scripturi vom descoperi dacă nu cumva decalogul Vechiului Testament a fost desființat la Cruce.

• Este decalogul parte a legilor ceremoniale?

• Domnul Iisus a respectat cele 10 porunci?

• Cum armonizăm harul cu păstrarea legii din Exodul 20?

• Mântuirea este condiționată de respectarea întregului decalog?

– pastorii Marius Mitrache și Ioan Câmpian-Tătar 🎙realizator: Costi Gogoneaţă

#tainedinscripturi #porunci #costigogoneata

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.