Taine din Scripturi – Ediția 101

Este criza climatică o împlinire a profeției?
Cuvintele profetice ale Domnului Iisus din Luca 21:25 ne spun: “Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor.”

  • Este generația noastră părtașă, prin schimbările climatice, la împlinirea prezicerilor apocaliptice?
  • Cum să ne raportăm fiecare dintre noi la profețiile biblice care implică fenomene naturale extreme care se întâmplă în jurul nostru?

Invitați: pastorii Laurențiu Moț și Claudiu Țepuș
Realizator: Costi Gogoneaţă

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.