Pe calea lui Dumnezeu

Pe calea lui Dumnezeu

Grup gabori

Întâlnirea Gaborilor, Borzont – 21 august 2021

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.