Mesajul președintelui către familia Bisericii – 01 octombrie 2021

Pastorul Aurel Neațu relatează Bisericii evenimentele la care a participat în ultimele două săptămâni și informează familia adventistă despre sesiunea de consultare a credincioșilor din 26-28 septembrie 2021.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.