Mesajul președintelui – 26 februarie 2022

Pastorul Aurel Neațu comunică familiei adventiste informații din activitatea ultimelor două săptămâni: evenimentul „Ministerul Cultelor – 160 de ani”, campania de implicare totală a credincioșilor din Bacău, 1-10 aprilie, recensământul populației adventiste și hotărâri ale comitetului Uniunii. Președintele menționează ultimele proiecte finalizate de ADRA România și transmite un apel la rugăciune pentru Ucraina. Un video despre implicarea Bisericii in criza adventiștilor din Ucraina a fost postat ieri, 25 februarie.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.