Mesajul președintelui – 22 octombrie 2021

Pastorul Aurel Neațu comunică informații și impresii de la Consiliul anual de toamnă al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste, cu sediul mondial la Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii. În mesaj, președintele face precizări despre comunicatul Departamentului de Sănătate al Bisericii din România și se roagă pentru credincioși.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.