Mesajul președintelui 18.03.2022

Pastorul Aurel Neațu raportează activitatea de binefacere a Bisericii pentru ucraineni, anunță congresul medical adventist și oferă informații despre vizita sa de lucru în Slovenia.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.