Mesajul președintelui – 10.12.2021

La finalul Săptămânii de Rugăciune în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din România, pastorul Aurel Neațu transmite informații de actualitate în pandemie și face un apel pentru consacrare creștină.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.