Mesajul președintelui – 04 februarie 2022

În mesajul din acest Sabat, pastorul Aurel Neațu comunică Bisericii informații despre:

-campania națională de implicare totală a credincioșilor din Bacău (1-9 aprilie);

-începerea lucrărilor la spitalul adventist din Tîrgu Mureș:

-finalizarea procesului de consultări cu laicii și pastorii;

-cursuri on-line despre cum să predai studii biblice;

-grupurile de rugăciune pentru consacrare și mijlocire.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.