Mesajul pastorului Aurel Neațu cu ocazia Sabatului de An Nou 2022

Presedintele se adresează comunităților adventiste cu salutări din partea comitetului Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România și invită audiența să primească binecuvântarea Sabatului de Anul Nou 2022.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.