{ÎMPREUNĂ} cu cei ce plâng

Cu mare bucurie, lansăm astăzi emisiunea {ÎMPREUNĂ}, avându-l ca moderator pe pastorul Edmond Lucaciu. Prin crearea acestui nou instrument de comunicare, ne dorim o mai bună cunoaștere a diversității credincioșilor și inițiativelor din zona Transilvaniei. Numele ales, coerent cu viziunea Conferinței Transilvaniei de Sud subliniază chemarea lui Hristos de a lucra {ÎMPREUNĂ} cu Dumnezeu și cu ceilalți, indiferent de poziția socială sau administrativă, sex, etnie, vârstă sau divergențe de opinii. Prima ediție va aborda implicarea credincioșilor adventiști din sudul Transilvaniei în criza umanitară din Ucraina. Au fost prezenți ca invitați pastorul Iacob Nădășan, coordonatorul acțiunilor umanitare la nivelul Conferinței Transilvania Sud, și prezbiterul Gabriel Felei, organizatorul ultimelor convoaie umanitare spre Ucraina. {ÎMPREUNĂ} facem emisiunile viitoare mai bune! Fiind un proiect aflat la început de drum, știm că se poate mult mai bine. De aceea, așteptăm cu interes sugestiile dumneavoastră învelite în dragoste și încredere în dezvoltarea pas cu pas a unui proiect reprezentativ pentru noi toți.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.