Iisus Și-a făcut milă

Iosif Vasilache, student la Facultatea de Medicină Dentară din București, conferențiază la Speranța TV despre Iisus, mentorul său.

Ce primesc săptămânal oamenii străzii din gara Brașov de la voluntarii adventiști? „Iisus Și-a făcut milă”

Grupul vocal-instrumental Enjoy

Mai multe: www.iisusafacut.ro

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.