Iisus S-a făcut ascultător

De dragul tău, Iisus a coborât treptele smereniei. Mesajul serii, pregătit de Marius Bold, atrage atenția asupra modestiei lui Hristos.
Reportajul serii: De 18 ani, fondatoarea unor centre cu servicii gratuite pentru bătrânii abandonați, are o practică neobișnuită: nu cere ajutor oamenilor. Ascultă-i destăinuirile foarte profunde despre cum rezistă în România celor săraci.
Grupul vocal The Royal Singers.
Mai multe: www.iisusafacut.ro

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.