Creșterea în Hristos [Ce înseamnă și cum se întâmplă acest lucru?] – Pastor Ted Wilson

În acest episod, pastorul Ted Wilson abordează a unsprezecea doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Creșterea în Hristos.

Creșterea necesită timp.

De exemplu, plantarea unei grădini necesită multă muncă și îngrijire înainte ca plantele să se maturizeze. În mod similar, creșterea unui copil necesită ani de îngrijire înainte de a deveni adult. Chiar și prietenia necesită timp și angajament pentru ca relația să crească.

Creșterea în Hristos este un privilegiu minunat pe care îl avem de îndată ce acceptăm darul mântuirii lui Dumnezeu prin Isus. Începe cu moartea Sa pe cruce, care ne-a răscumpărat din păcat.

În Coloseni 1: 13 și 14, Dumnezeu „ne-a eliberat de sub autoritatea întunericului și ne-a adus în Împărăția Fiului Său iubit, în Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Coloseni 1: 13, 14 NTR)

În legătură cu aceasta, Romani 8:1 spune: „Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus care nu umblă potrivit firii, ci potrivit Duhului.” (Romani 8:1 NTR)

Cu toate acestea, pentru a „umbla în Duhul” este nevoie de moartea sinelui. „Am fost răstignit împreună cu Cristos și nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.” (Galateni 2:19,20 NTR)

Cu cât ne apropiem mai mult de Hristos, cu atât îl iubim mai mult și cu atât devenim mai mult ca El.

„Când ia inima în stăpânire, Duhul lui Dumnezeu transformă viața. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilința și pacea iau locul mâniei, invidiei și certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar fața oglindește lumina cerească. Nimeni nu vede mâna care ridică povara, nimeni nu vede lumina care se coboară de sus. Binecuvântarea vine atunci când sufletul se predă prin credință lui Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care nici un ochi omenesc nu o poate vedea creează o făptură nouă, după chipul lui Dumnezeu.” (Hristos Lumina Lumii p. 173)

Acest concept de creștere în Hristos este repetat și în a unsprezecea doctrină fundamentală.

Ea spune „Prin moartea Sa pe cruce, Isus a obținut victoria asupra forțelor răului. El, care în timpul lucrării Sale pe pământ a ținut sub control spiritele demonice, le-a frânt puterea și a asigurat condamnarea lor finală. Biruința lui Isus ne oferă și nouă biruința asupra forțelor răului, care mai încearcă încă să ne ia în stăpânire, în timp ce umblăm cu El în pace, bucurie și încredere în dragostea Sa. Acum Duhul Sfânt locuiește în noi și ne dă putere. Fiind consacrați neîncetat lui Isus, Mântuitorul și Domnul nostru, suntem eliberați de povara faptelor noastre din trecut. Nu mai trăim în întuneric, în frica de puterile răului, în ignoranța și în lipsa de sens a vieții de dinainte.” Pentru a citi mai multe despre această doctrină fundamentală, puteți vizita www.adventist.ro/cresterea-in-hristos/.

În încheiere, pastorul Wilson împărtășește aceste patru elemente esențiale și practice pentru a crește în Hristos:

1. Rugăciunea

Prin rugăciune, ne conectăm cu Dumnezeu.

Coloseni 4: 2 ne amintește să „Stăruiți în rugăciune! Vegheați în ea cu mulțumire!” (Coloseni 4:2 NTR)

2. Citirea Bibliei

Biblia este ghidul nostru credincios.

2 Timotei 3:16,17 spune: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16,17 NTR)

3. Să aplicăm ceea ce învățăm

Nu trebuie doar să citim Biblia, ci și să facem ceea ce spune ea.

Așa cum se spune în Iacov 1:22, „Fiți împlinitori ai Cuvântului, și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva este ascultător al Cuvântului, dar nu și împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care-și privește propria față într-o oglindă: s-a privit, a plecat și a uitat imediat cum era. însă, cel ce-și apleacă privirea în legea desăvârșită –  legea libertății – și perseverează în ea, devenind nu un ascultător uituc, ci un împlinitor prin faptă, acela va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:22-25 NTR)

4. Să ne întâlnim cu alți credincioși

Dumnezeu vrea ca noi să-i încurajăm și să-i întărim pe frații noștri de credință, pentru că suntem o singură familie și un singur trup al lui Hristos.

„Să ne ținem neclintit de mărturisirea speranței noastre, căci credincios este Cel Ce a promis! Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu renunțăm la strângerea noastră laolaltă, așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că Ziua se apropie.” (Evrei 10: 23-25 NTR)

În timp ce crești în Hristos, amintește-ți că El te iubește și se îngrijește de tine. El a murit ca să te răscumpere din păcat și să-ți dea viața veșnică. El locuiește în tine prin Duhul Sfânt, vorbindu-ți în rugăciune și călăuzindu-te prin cuvântul Său.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.