Convoi umanitar Ucraina 3

Biserica Adventistă Târgu Mureș C, {ÎMPREUNĂ} cu Biserica Adventistă Speranța Mureș și Biserica Adventistă din Cermei, în cel de-al treilea convoi umanitar desfășurat pe 20-21 martie în Ucraina la Cernăuți și Ținutul Herța.Mulțumiri tuturor celor implicați! Astfel, {ÎMPREUNĂ} am putut fi din nou cu cei ce plâng!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.