Cine sunt adventiștii? | E40 – Taine din Scripturi

În acest episod Taine din Scripturi ne propunem să aflăm dacă Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este de origine Biblică sau reprezintă doar voința unui grup cu interese omenești.

-Prin formarea bisericii Adventiste s-a încălcat principiul unității în Christos invocat de apostolul Pavel?

– Prin ce se deosebește Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea de celelalte peste 45.000 de culte și biserici creștine?

-Cum își fac simțită prezența în societate adventiștii?

-Ce motive aș avea să aleg Biserica Adventistă? -Sărbătoresc adventiștii nașterea și învierea Domnului Iisus?

-Vor fi mântuiți doar adventiștii? -pastorii Aurel Neațu și Daniel Brînzan

realizator: Costi Gogoneaţă #tainedinscripturi #adventist #costigogoneata

– podcast: https://cutt.ly/dhAyYsE

-Taine din Scripturi este o producție marca SperanțaTV: https://www.sperantatv.ro/urmareste-live

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.