Cantonamentul de dirijat, Zimți, 31 martie – 2 aprilie

Cei 54 de participanți, au avut posibilitatea de a-și îmbogății cunoștințele în arta dirijatului alături de mentorii: Gabriel Dumitrescu, Eliseda Dumitru, Teodor Aurelian Soporan și Laurențiu Bischin.

Eveniment organizat de Departamentul de muzică al Conferinței Transilvania Sud.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.