Bine ați venit la cea de-a 61-a sesiune a Conferinței Generale – ps Ted Wilson

În acest episod special, pastorul Ted Wilson este împreună cu secretarul executiv Erton Kohler și directorul financiar și Trezorierul Paul Douglas pentru a vă întâmpina la cea de-a 61-A sesiune a Conferinței Generale. Acesta va avea loc la Complexul de Convenții America’s Center din St. Louis, Missouri, Statele Unite în perioada 6-11 iunie.

La prima sesiune GC desfășurată în mai 1863 au participat 20 de delegați într-o mică biserică de lemn din Battle Creek, Michigan. Acești delegați reprezentau doar câteva mii de credincioși Adventiști care

păzeau Sabatul. Dar astăzi, suntem o familie mondială de peste 21 de milioane de membri din peste 200 de țări. Și sesiunile se desfășoară acum pe stadioane mari și centre de convenții.

Dar, în mijlocul populației în creștere și a locurilor în schimbare, angajamentul față de Hristos, misiunea Sa, Solia pentru zilele din urmă și speranța revenirii sale iminente rămân în atenția constantă a Bisericii.

Această speranță este întruchipată în 1 Tesaloniceni 4:16-17, care spune: „Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”

Deși provenim din culturi, limbi și medii diverse, suntem uniți împreună în trupul lui Hristos printr-o chemare mai înaltă, un scop și un mandat biblic pe care Dumnezeu le-a dat rămășiței poporului Său pentru a împărtăși mesajul său de iubire. Acest mandat este „să se facă în chip cuviincios și cu rânduială.” (1 Corinteni 14:40).

Deși există multe aspecte ale acestui eveniment, este în primul rând o întâlnire spirituală și de lucrări a Bisericii Mondiale. În timpul acestei întâlniri, liderii mondiali sunt aleși și preocupările care afectează biserica sunt discutate și decise de delegații reprezentativi.

Deoarece această sesiune GC viitoare va fi una hibridă, unii dintre delegați vor participa online. Dacă sunteți unul dintre ei, puteți viziona fluxul live la adresa https://www.gcsession.org/live/.

Să continuăm să ne rugăm pentru succesul acestei sesiuni GC viitoare și, mai important, pentru revărsarea ploii târzii, pe măsură ce anticipăm venirea iminentă a lui Isus Hristos.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.