Anunț – Agenția pentru Protecția Mediului Mureș

BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA – Conferința Transilvania de Sud, titular al proiectului ,,Construcție sală de evenimente, împrejmuire și branșament la utilități”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire sală de evenimente, împrejmuire și branșament la utilități” propus a fi amplasat în comuna Păsăreni, satul Bolintineni, nr. 76A, județul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare prin poștă: municipiul Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax: 0265/314985, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Mureș.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.