6. 𝐑𝐞𝐢̂𝐧𝐭𝐚𝐥𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐦𝐢𝐜𝐚

Cum va arăta Cea de-a Doua Venire a lui Isus?✨

🎤 Alături de pastorul Mihai Miron vom descoperi particularitățile cataclismice și triumfătoare ale unui eveniment care va fi deopotrivă individual și global 🙌🏻

➡️ Mai multe detalii: https://impreunapentruoameni.ro/aprinde-speranta/

#impreunapentruoameni #vinoDoamneIisuse #conferintebiblice #crestin #revenirealuiisus #bacau

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.